Bài viết Qin'smoon

[Tần Thời Minh Nguyệt] Bảng xếp hạng nam thần, nữ thần, CP 2015

Tổng hợp danh sách xếp hạng nam , nữ và CP được yêu thích trong phim

Chốt ngày: 3/11/2015

Edit by: ily Zhang

Nguồn: Weibo

Nguồn Edit: https://webqinsmoon.wordpress.com

VUI LÒNG SHARE LINK, KHÔNG COPY, PASTE

1/ Top xếp hạng nam thần:

– No1: Tinh Hồn


Lượt vote của Weibo: 3743
Lượt vote của Tieba: 4296
Tổng số phiếu: 8039

– No2: Vệ Trang


Lượt vote của Weibo: 3647
Lượt vote của Tieba: 2565
Tổng số phiếu: 6212

– No3: Cao Tiệm Ly


Lượt vote của Weibo: 4592
Lượt vote của Tieba: 68
Tổng số phiếu: 4660

– No4: Cái Nhiếp

10492339_357232037762029_5106154619884539975_n_meitu_2

Lượt vote của Weibo: 3467
Lượt vote của Tieba: 667
Tổng số phiếu: 4134

– No5: Kinh Kha

3c17d9039245d68861d8725ea5c27d1ed01b2459_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 4061
Lượt vote của Tieba: 19
Tổng số phiếu: 4080

– No6: Trương Lương

Lượt vote của Weibo: 3513
Lượt vote của Tieba: 376
Tổng số phiếu: 3889

-No7: Bạch Phụng

Lượt vote của Weibo: 2299
Lượt vote của Tieba: 639
Tổng số phiếu: 2938

– No8: Nhan Lộ

Lượt vote của Weibo: 684
Lượt vote của Tieba: 164
Tổng số phiếu: 848

– No9: Thiếu Vũ

Lượt vote của Weibo: 708
Lượt vote của Tieba: 125
Tổng số phiếu: 833

– No10: Thiên Minh

4d5df5a20cf431ad4974bc054836acaf2fdd9857_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 630
Lượt vote của Tieba: 95
Tổng số phiếu: 725

– No11: Mặc Nha

840671e736d12f2e552df4ae4bc2d5628435683b_meitu_4

Lượt vote của Weibo: 562
Lượt vote của Tieba: 132
Tổng số phiếu: 694

– No12: Tiểu Chích

1440568545677

Lượt vote của Weibo: 149
Lượt vote của Tieba: 36
Tổng số phiếu: 185

– No13: Tiểu Linh

2ea9884bd11373f06fbe81efa70f4bfbfaed042c_meitu_1_meitu_2

Lượt vote của Weibo: 124
Lượt vote của Tieba: 41
Tổng số phiếu: 165

– No14: Long Thư

Lượt vote của Weibo: 73
Lượt vote của Tieba: 25
Tổng số phiếu: 98

– No15: Lục Kiếm Nô ( thế quái nào gôm chung vậy trời)

Lượt vote của Weibo: 20
Lượt vote của Tieba: 10
Tổng số phiếu: 30

2/ Top xếp hạng nữ thần

– No1: Xích Luyện

Lượt vote của Weibo: 3223
Lượt vote của Tieba: 1065
Tổng số phiếu: 4288

– No2: Thiếu Tư Mệnh

Lượt vote của Weibo: 3182
Lượt vote của Tieba: 912
Tổng số phiếu: 4094

– No3: Đoan Mộc Dung

Lượt vote của Weibo: 3912
Lượt vote của Tieba: 146
Tổng số phiếu: 4058

– No4: Thạch Lan

Lượt vote của Weibo: 1907
Lượt vote của Tieba: 375
Tổng số phiếu: 2282

– No5: Tuyết Nữ

Lượt vote của Weibo: 1606
Lượt vote của Tieba: 282
Tổng số phiếu: 1888

– No6: Thiên Lung

Lượt vote của Weibo: 1455
Lượt vote của Tieba: 256
Tổng số phiếu: 1711

– No7: Đại Tư Mệnh

Lượt vote của Weibo: 1160
Lượt vote của Tieba: 183
Tổng số phiếu: 1343

No8: Lộng Ngọc

Lượt vote của Weibo: 664
Lượt vote của Tieba: 117
Tổng số phiếu: 781

– No9: Tiểu Lê

Lượt vote của Weibo: 375
Lượt vote của Tieba: 142
Tổng số phiếu: 517

– No10: Tử Nữ

1440876921846

Lượt vote của Weibo: 314
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 331

– No11: Công Tôn Linh Lung

4c34b982d158ccbfd49d4e8819d8bc3eb035414e_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 87
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 104

– No12: Nguyệt Thần

09-29-08.42.58

Lượt vote của Weibo: 68
Lượt vote của Tieba: 24
Tổng số phiếu: 92

– No13: Chuyển phách, Diệt Hồn

Lượt vote của Weibo: 38
Lượt vote của Tieba: 4
Tổng số phiếu: 42

– No14: Mại Hoa Nữ ( là cô bé bán hoa được A Cương cứu ở p3)

444b13f7905298226ff00feed4ca7bcb0b46d447

Lượt vote của Weibo: 29
Lượt vote của Tieba: 7
Tổng số phiếu: 36

– No15: Lệ Cơ

019e021dd943af0c42a9adc4

Lượt vote của Weibo: 18
Lượt vote của Tieba: 6
Tổng số phiếu: 24

3/ Bảng xếp hạng Cp:

– No1: Vệ Nhiếp

Lượt vote của Weibo: 5490
Lượt vote của Tieba: 4049
Tổng số phiếu: 9539

– No2: Vệ Luyện

Lượt vote của Weibo: 2616
Lượt vote của Tieba: 1721
Tổng số phiếu: 4337

– No3: Kinh Cao

Lượt vote của Weibo: 3691
Lượt vote của Tieba: 41
Tổng số phiếu: 3732

– No4: Phụng Luyện

Lượt vote của Weibo: 3108
Lượt vote của Tieba: 463
Tổng số phiếu: 3571

– No5: Nhiếp Dung

Lượt vote của Weibo: 1625
Lượt vote của Tieba: 226
Tổng số phiếu: 1851

– No6: Vũ Lan

Lượt vote của Weibo: 1363
Lượt vote của Tieba: 276
Tổng số phiếu: 1639

– No7: Tuyết Cao

Lượt vote của Weibo: 1136
Lượt vote của Tieba: 211
Tổng số phiếu: 1347

– No8: Lương Nhan

Lượt vote của Weibo: 930
Lượt vote của Tieba: 294
Tổng số phiếu: 1224

– No9: Phụng Thiếu

ed8a3834349b033b02fb67ef13ce36d3d539bd30

Lượt vote của Weibo: 792
Lượt vote của Tieba: 226
Tổng số phiếu: 1018

– No10: Minh Nguyệt

Lượt vote của Weibo: 767
Lượt vote của Tieba: 151
Tổng số phiếu: 918

– No11: Luyện Tuyết

Lượt vote của Weibo: 832
Lượt vote của Tieba: 56
Tổng số phiếu: 888

– No12: Nha Phụng

Lượt vote của Weibo: 485
Lượt vote của Tieba: 253
Tổng số phiếu: 738

– No13: Đại Thiếu Tư Mệnh

Lượt vote của Weibo: 394
Lượt vote của Tieba: 140
Tổng số phiếu: 534

– No14: Vệ Phụng

 27a1d111728b4710f0fa0d65c2cec3fdfd032346

Lượt vote của Weibo: 386
Lượt vote của Tieba: 74
Tổng số phiếu: 460

– No15: Phụng Chích

ac6ac1c8a786c9173b2d4eaacf3d70cf3ac75792

Lượt vote của Weibo: 341
Lượt vote của Tieba: 53
Tổng số phiếu: 394

– No16: Chích Thiếu

Lượt vote của Weibo: 308
Lượt vote của Tieba: 77
Tổng số phiếu: 385

– No17: Linh Thiếu

Lượt vote của Weibo: 252
Lượt vote của Tieba: 129
Tổng số phiếu: 381

– No18: Phụng Ngọc

Lượt vote của Weibo: 291
Lượt vote của Tieba: 75
Tổng số phiếu: 366

– No19: Lương Vệ

Lượt vote của Weibo: 253
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 270

– No20: Vũ Minh

Lượt vote của Weibo: 179
Lượt vote của Tieba: 83
Tổng số phiếu: 262

– No21: Lương Tín

Lượt vote của Weibo: 134
Lượt vote của Tieba: 36
Tổng số phiếu: 170

– No22: Tinh Minh ( Tinh Hồn + Thiên Minh )

Lượt vote của Weibo: 114
Lượt vote của Tieba: 53
Tổng số phiếu: 167

– No23: Nhiếp Minh

Lượt vote của Weibo: 57
Lượt vote của Tieba: 90
Tổng số phiếu: 147

– No24: Vũ Lê ( ta kill )

Lượt vote của Weibo: 64
Lượt vote của Tieba: 60
Tổng số phiếu: 124

– No25: Chuyển Phách – Diệt Hồn

Lượt vote của Weibo: 88
Lượt vote của Tieba: 12
Tổng số phiếu: 100

– No26: Long Vũ ( phải là vũ Long chứ??? )

Lượt vote của Weibo: 59
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 76

– No27: Nguyệt Lan ( Thạch Lan + Nguyệt Nhi )

Lượt vote của Weibo: 58
Lượt vote của Tieba: 13
Tổng số phiếu: 71

– No28: Tiêu Nhiếp ( Tiêu Dao Tử + Cái Nhiếp )

Lượt vote của Weibo: 26
Lượt vote của Tieba: 2
Tổng số phiếu: 28

– No29: Thắng Nhiếp ( ông 7 + Đại thúc )

80b2d8fcc3cec3fdd800cb6ad088d43f87942716_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 25
Lượt vote của Tieba: 2
Tổng số phiếu: 27

Advertisements

10 thoughts on “[Tần Thời Minh Nguyệt] Bảng xếp hạng nam thần, nữ thần, CP 2015

 1. BXH của tui:
  Nam thần: Hàn Phi, Trương Lương, Bạch Phụng, Mặc Nha, Vệ Trang, Cái Nhiếp
  Nữ thần: Diễm Linh Cơ
  CP: Phi Lương, Mặc Nha, Nhiếp Vệ =)))))

  Số lượt thích

 2. Thứ tự BXH trong mơ của tớ:
  1. Nam thần: Vệ Trang, Bạch Phụng, Mặc Nha, Hàn Phi, Trương Lương.
  2. Nữ thần: Xích Luyện, Lộng Ngọc.
  3. Couple: Phung – Ngọc, Vệ – Luyện, Phi -Nữ.

  Số lượt thích

 3. Ahaha Phụng Chích, ta không có ý gì đâu mà từ cái tên đến ngoại hình các thứ các thứ ta thấy để 2 anh này cạnh nhau thì rất là *phụt* hahaha, không nhịn được nữa

  Số lượt thích

 4. Top 3 CP đều là nam nam =)) Hủ everywhere, có hẳn mấy cặp không tưởng luôn =)). Còn bả Linh Lung lọt đây là nhờ hai quả dừa bến tre treo trước ngực hả =)).
  BXH trong mơ của ta là:
  Nam thần
  1. Mặc Nha
  2. Vệ Trang
  3. Bạch Phụng/ Tiểu Chích
  Nữ Thần:
  1. Xích Luyện
  Coupe:
  1. Nha Phụng
  2. Trang Luyện
  3. Vệ Nhiếp

  Liked by 1 person

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s