Bài viết Qin'smoon

[Tần Thời Minh Nguyệt] Bảng xếp hạng nam thần, nữ thần, CP 2015

Tổng hợp danh sách xếp hạng nam , nữ và CP được yêu thích trong phim

Chốt ngày: 3/11/2015

Edit by: ily Zhang

Nguồn: Weibo

Nguồn Edit: https://webqinsmoon.wordpress.com

VUI LÒNG SHARE LINK, KHÔNG COPY, PASTE

1/ Top xếp hạng nam thần:

– No1: Tinh Hồn


Lượt vote của Weibo: 3743
Lượt vote của Tieba: 4296
Tổng số phiếu: 8039

– No2: Vệ Trang


Lượt vote của Weibo: 3647
Lượt vote của Tieba: 2565
Tổng số phiếu: 6212

– No3: Cao Tiệm Ly


Lượt vote của Weibo: 4592
Lượt vote của Tieba: 68
Tổng số phiếu: 4660

– No4: Cái Nhiếp

10492339_357232037762029_5106154619884539975_n_meitu_2

Lượt vote của Weibo: 3467
Lượt vote của Tieba: 667
Tổng số phiếu: 4134

– No5: Kinh Kha

3c17d9039245d68861d8725ea5c27d1ed01b2459_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 4061
Lượt vote của Tieba: 19
Tổng số phiếu: 4080

– No6: Trương Lương

Lượt vote của Weibo: 3513
Lượt vote của Tieba: 376
Tổng số phiếu: 3889

-No7: Bạch Phụng

Lượt vote của Weibo: 2299
Lượt vote của Tieba: 639
Tổng số phiếu: 2938

– No8: Nhan Lộ

Lượt vote của Weibo: 684
Lượt vote của Tieba: 164
Tổng số phiếu: 848

– No9: Thiếu Vũ

Lượt vote của Weibo: 708
Lượt vote của Tieba: 125
Tổng số phiếu: 833

– No10: Thiên Minh

4d5df5a20cf431ad4974bc054836acaf2fdd9857_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 630
Lượt vote của Tieba: 95
Tổng số phiếu: 725

– No11: Mặc Nha

840671e736d12f2e552df4ae4bc2d5628435683b_meitu_4

Lượt vote của Weibo: 562
Lượt vote của Tieba: 132
Tổng số phiếu: 694

– No12: Tiểu Chích

1440568545677

Lượt vote của Weibo: 149
Lượt vote của Tieba: 36
Tổng số phiếu: 185

– No13: Tiểu Linh

2ea9884bd11373f06fbe81efa70f4bfbfaed042c_meitu_1_meitu_2

Lượt vote của Weibo: 124
Lượt vote của Tieba: 41
Tổng số phiếu: 165

– No14: Long Thư

Lượt vote của Weibo: 73
Lượt vote của Tieba: 25
Tổng số phiếu: 98

– No15: Lục Kiếm Nô ( thế quái nào gôm chung vậy trời)

Lượt vote của Weibo: 20
Lượt vote của Tieba: 10
Tổng số phiếu: 30

2/ Top xếp hạng nữ thần

– No1: Xích Luyện

Lượt vote của Weibo: 3223
Lượt vote của Tieba: 1065
Tổng số phiếu: 4288

– No2: Thiếu Tư Mệnh

Lượt vote của Weibo: 3182
Lượt vote của Tieba: 912
Tổng số phiếu: 4094

– No3: Đoan Mộc Dung

Lượt vote của Weibo: 3912
Lượt vote của Tieba: 146
Tổng số phiếu: 4058

– No4: Thạch Lan

Lượt vote của Weibo: 1907
Lượt vote của Tieba: 375
Tổng số phiếu: 2282

– No5: Tuyết Nữ

Lượt vote của Weibo: 1606
Lượt vote của Tieba: 282
Tổng số phiếu: 1888

– No6: Thiên Lung

Lượt vote của Weibo: 1455
Lượt vote của Tieba: 256
Tổng số phiếu: 1711

– No7: Đại Tư Mệnh

Lượt vote của Weibo: 1160
Lượt vote của Tieba: 183
Tổng số phiếu: 1343

No8: Lộng Ngọc

Lượt vote của Weibo: 664
Lượt vote của Tieba: 117
Tổng số phiếu: 781

– No9: Tiểu Lê

Lượt vote của Weibo: 375
Lượt vote của Tieba: 142
Tổng số phiếu: 517

– No10: Tử Nữ

1440876921846

Lượt vote của Weibo: 314
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 331

– No11: Công Tôn Linh Lung

4c34b982d158ccbfd49d4e8819d8bc3eb035414e_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 87
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 104

– No12: Nguyệt Thần

09-29-08.42.58

Lượt vote của Weibo: 68
Lượt vote của Tieba: 24
Tổng số phiếu: 92

– No13: Chuyển phách, Diệt Hồn

Lượt vote của Weibo: 38
Lượt vote của Tieba: 4
Tổng số phiếu: 42

– No14: Mại Hoa Nữ ( là cô bé bán hoa được A Cương cứu ở p3)

444b13f7905298226ff00feed4ca7bcb0b46d447

Lượt vote của Weibo: 29
Lượt vote của Tieba: 7
Tổng số phiếu: 36

– No15: Lệ Cơ

019e021dd943af0c42a9adc4

Lượt vote của Weibo: 18
Lượt vote của Tieba: 6
Tổng số phiếu: 24

3/ Bảng xếp hạng Cp:

– No1: Vệ Nhiếp

Lượt vote của Weibo: 5490
Lượt vote của Tieba: 4049
Tổng số phiếu: 9539

– No2: Vệ Luyện

Lượt vote của Weibo: 2616
Lượt vote của Tieba: 1721
Tổng số phiếu: 4337

– No3: Kinh Cao

Lượt vote của Weibo: 3691
Lượt vote của Tieba: 41
Tổng số phiếu: 3732

– No4: Phụng Luyện

Lượt vote của Weibo: 3108
Lượt vote của Tieba: 463
Tổng số phiếu: 3571

– No5: Nhiếp Dung

Lượt vote của Weibo: 1625
Lượt vote của Tieba: 226
Tổng số phiếu: 1851

– No6: Vũ Lan

Lượt vote của Weibo: 1363
Lượt vote của Tieba: 276
Tổng số phiếu: 1639

– No7: Tuyết Cao

Lượt vote của Weibo: 1136
Lượt vote của Tieba: 211
Tổng số phiếu: 1347

– No8: Lương Nhan

Lượt vote của Weibo: 930
Lượt vote của Tieba: 294
Tổng số phiếu: 1224

– No9: Phụng Thiếu

ed8a3834349b033b02fb67ef13ce36d3d539bd30

Lượt vote của Weibo: 792
Lượt vote của Tieba: 226
Tổng số phiếu: 1018

– No10: Minh Nguyệt

Lượt vote của Weibo: 767
Lượt vote của Tieba: 151
Tổng số phiếu: 918

– No11: Luyện Tuyết

Lượt vote của Weibo: 832
Lượt vote của Tieba: 56
Tổng số phiếu: 888

– No12: Nha Phụng

Lượt vote của Weibo: 485
Lượt vote của Tieba: 253
Tổng số phiếu: 738

– No13: Đại Thiếu Tư Mệnh

Lượt vote của Weibo: 394
Lượt vote của Tieba: 140
Tổng số phiếu: 534

– No14: Vệ Phụng

 27a1d111728b4710f0fa0d65c2cec3fdfd032346

Lượt vote của Weibo: 386
Lượt vote của Tieba: 74
Tổng số phiếu: 460

– No15: Phụng Chích

ac6ac1c8a786c9173b2d4eaacf3d70cf3ac75792

Lượt vote của Weibo: 341
Lượt vote của Tieba: 53
Tổng số phiếu: 394

– No16: Chích Thiếu

Lượt vote của Weibo: 308
Lượt vote của Tieba: 77
Tổng số phiếu: 385

– No17: Linh Thiếu

Lượt vote của Weibo: 252
Lượt vote của Tieba: 129
Tổng số phiếu: 381

– No18: Phụng Ngọc

Lượt vote của Weibo: 291
Lượt vote của Tieba: 75
Tổng số phiếu: 366

– No19: Lương Vệ

Lượt vote của Weibo: 253
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 270

– No20: Vũ Minh

Lượt vote của Weibo: 179
Lượt vote của Tieba: 83
Tổng số phiếu: 262

– No21: Lương Tín

Lượt vote của Weibo: 134
Lượt vote của Tieba: 36
Tổng số phiếu: 170

– No22: Tinh Minh ( Tinh Hồn + Thiên Minh )

Lượt vote của Weibo: 114
Lượt vote của Tieba: 53
Tổng số phiếu: 167

– No23: Nhiếp Minh

Lượt vote của Weibo: 57
Lượt vote của Tieba: 90
Tổng số phiếu: 147

– No24: Vũ Lê ( ta kill )

Lượt vote của Weibo: 64
Lượt vote của Tieba: 60
Tổng số phiếu: 124

– No25: Chuyển Phách – Diệt Hồn

Lượt vote của Weibo: 88
Lượt vote của Tieba: 12
Tổng số phiếu: 100

– No26: Long Vũ ( phải là vũ Long chứ??? )

Lượt vote của Weibo: 59
Lượt vote của Tieba: 17
Tổng số phiếu: 76

– No27: Nguyệt Lan ( Thạch Lan + Nguyệt Nhi )

Lượt vote của Weibo: 58
Lượt vote của Tieba: 13
Tổng số phiếu: 71

– No28: Tiêu Nhiếp ( Tiêu Dao Tử + Cái Nhiếp )

Lượt vote của Weibo: 26
Lượt vote của Tieba: 2
Tổng số phiếu: 28

– No29: Thắng Nhiếp ( ông 7 + Đại thúc )

80b2d8fcc3cec3fdd800cb6ad088d43f87942716_meitu_1

Lượt vote của Weibo: 25
Lượt vote của Tieba: 2
Tổng số phiếu: 27

Advertisements

13 thoughts on “[Tần Thời Minh Nguyệt] Bảng xếp hạng nam thần, nữ thần, CP 2015

 1. Tuy chẳng biết cậu là ai, nhưng tớ đi đâu cũng gặp một ilyzhang, nên không khỏi thấy có duyên.
  Trên Youtube gặp một ilyzhang.
  Trên WordPress gặp một ilyzhang.
  Trên Pinterest lại cũng gặp một ilyzhang nữa.
  Chẳng hay tất cả đều là một người – là cậu!?
  Chắc tớ sẽ thử tìm “ilyzhang” trên Facebook, Instagram và Twitter nữa mới được. 😀 😀 😀

  Số lượt thích

 2. BXH của tui:
  Nam thần: Hàn Phi, Trương Lương, Bạch Phụng, Mặc Nha, Vệ Trang, Cái Nhiếp
  Nữ thần: Diễm Linh Cơ
  CP: Phi Lương, Mặc Nha, Nhiếp Vệ =)))))

  Số lượt thích

 3. Thứ tự BXH trong mơ của tớ:
  1. Nam thần: Vệ Trang, Bạch Phụng, Mặc Nha, Hàn Phi, Trương Lương.
  2. Nữ thần: Xích Luyện, Lộng Ngọc.
  3. Couple: Phung – Ngọc, Vệ – Luyện, Phi -Nữ.

  Số lượt thích

 4. Ahaha Phụng Chích, ta không có ý gì đâu mà từ cái tên đến ngoại hình các thứ các thứ ta thấy để 2 anh này cạnh nhau thì rất là *phụt* hahaha, không nhịn được nữa

  Số lượt thích

 5. Top 3 CP đều là nam nam =)) Hủ everywhere, có hẳn mấy cặp không tưởng luôn =)). Còn bả Linh Lung lọt đây là nhờ hai quả dừa bến tre treo trước ngực hả =)).
  BXH trong mơ của ta là:
  Nam thần
  1. Mặc Nha
  2. Vệ Trang
  3. Bạch Phụng/ Tiểu Chích
  Nữ Thần:
  1. Xích Luyện
  Coupe:
  1. Nha Phụng
  2. Trang Luyện
  3. Vệ Nhiếp

  Liked by 1 person

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s