Hình ảnh Thiên Hành Cửu Ca

Đây là hình ảnh trong Trailer Demo Thiên Hành Cửu Ca sắp ra mắt, ảnh từ video gốc nên cực rõ nét nha :3

0065PAnjgw1f36khu7iqxj327k4z4qva  dbbea4e2jw1f2n9ukgk67j20qd0zkwrzdbbea4e2jw1f2n9uitehzj212w0p0duf

ab6048f2edc4be8d6d37436d2ca47a79_meitu_2 dfe9ac44c981738ae26699da1b6a43ba_meitu_1ebook f3d9a244ebf81a4cae87fc7cd22a6059242da63d 68e0154e251f95cabac78203cc177f3e660952bb 569d1c12b31bb051452da39d337adab44bede06156022a2b7d0a20cf4358cd59771094b36adaf99fde7cfa90fjw1f2h0a6mptoj20hs0s0jz8_meitu_14779d40a304e251f6173a550a086c9177e3e535b1af8a758d109b3dec8351af0cbbf6c81820a4cd2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20734f7814gw1f2zs0qwod2j20qo0cjn0t

e5c10c12b31bb051c284cf98317adab44bede010d3aed00fgw1f2h7b777t0j21hc0zkand_meitu_1

4150e736afc37931b345426becc4b74542a911e7 bb86dffc1e178a827d4ba5e2f103738da877e89a

3ea838381f30e9240129ba6e4b086e061c95f704 4a2db9773912b31b2f8ee3768118367adbb4e12b 007ba6fd5266d0168c4aa277902bd40734fa35b9 09ee351f95cad1c8a3deaf67783e6709c83d51ac 17d39bd4b31c87012221c6a6207f9e2f0608ff7f 904c9a13632762d08dd3f2ffa7ec08fa503dc625 2078ac3eb13533fae08e5870afd3fd1f40345bd0 bb2bb61ea8d3fd1f50bcc47a374e251f94ca5f5c cea3818fa0ec08fa9ce632f85eee3d6d54fbda2f cf847b600c338744282c223c560fd9f9d62aa021 df6d6b899e510fb359a003d7de33c895d0430c50 f04a05ce36d3d5394ad5359c3d87e950342ab021 f7bb8d16fdfaaf51de50a0e08b5494eef11f7a59 f135c143ad4bd1134c8edd725dafa40f4afb054a

02f56434970a304e4d61b08fd7c8a786c8175c6a 4cf19551f8198618886afff14ced2e738ad4e685 6f0553c6a7efce1ba219d8bfa951f3deb58f65fb 7dcceafc1e178a820d1a6fd5f003738da877e888 08dc8ac379310a5518b1cd81b14543a98326101c 59f48dd3fd1f4134f10d150b231f95cad0c85ef3 91ec38950a7b0208afe42f9464d9f2d3562cc885 8463bb510fb30f24db0bfc76ce95d143ac4b0318 ab0d13d12f2eb938ae516a87d3628535e4dd6ff5 b411deedab64034fdff3d273a9c379310b551df7 c5c308f5e0fe9925f76e792532a85edf8cb1714b c939f039b6003af33483cc15332ac65c1138b6f0 cb71263b5bb5c9ea1cc91396d339b6003bf3b3f3 ded59d0e7bec54e7043e0a6bbf389b504dc26adb df4e632309f7905277a6574b0af3d7ca7acbd571 e27f2f7b02087bf4df99479cf4d3572c10dfcfbd f5acd71fbe096b6301494d250a338744eaf8ac5a1

7f8319f790529822af121fd8d1ca7bcb0a46d42c 982b97d6277f9e2fb09f3a131930e924b999f3a7 2078ac3eb13533facc86b535aed3fd1f41345b1c 2078ac3eb13533facc90b535aed3fd1f41345b22 80988b504fc2d562a3aff7f6e11190ef77c66ca1 889523fa828ba61ef8e1ee344734970a304e5939 889523fa828ba61ef8e5ee344734970a314e59c5 7894870a304e251fc297c3e3a186c9177e3e53ec 94944982b2b7d0a203ef2286cdef76094b369a22 aeaa204e251f95ca8997b5adcf177f3e660952ee b9aa09d8bc3eb1357ef791a0a01ea8d3fd1f441c c5a38245d688d43fe99cb7e97b1ed21b0ef43b17 d0f0252ac65c10385344e8d9b4119313b07e8916 d264a74543a98226501d0c3c8c82b9014b90eb69 e8f8dcbf6c81800a53d8af15b73533fa828b470f f32075380cd791239ec6b26fab345982b2b78022

Advertisements

One thought on “Hình ảnh Thiên Hành Cửu Ca

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s