Hình Đặc Biệt 2

1 Số hình khác mình sẽ bổ sung thêm vì mấy hình đó hơi ”siêu đặc biệt” nên phải chuẩn bị kĩ 1 chút a :3, hình nào từng post trong phần thông tin nv phim sẽ không post lại.

0c8ad65c10385343e644443b9413b07ecb808845ec4746fdgw1f0d457rp01j21kw28uamm94ebc11373f082025f983f604cfbfbedaa641b826ae3ebf2b211931328e5b4f162380cd790238d69dbbea4e2gw1f3tp1oh3p1j20cu0cuaccdbbea4e2gw1f3tp1pdhw3j20cu0cuac7a1a2

1456115515315abcddbbea4e2jw1f10bvkiu3xj20bj0dijspdbbea4e2jw1f10bvl00qnj209j0dugno006dvLcDgw1f0yskeqh0fj30sa0u0gue_meitu_1e683a6acgw1ezj1uwh04ij20rs0vu43bc188feb92efaebd00e178266a0ecf3844a3b021567045-k7R1d79dbe7977gw1f00ef5pz8oj20p0104trp0d3b133b5bb5c9ea3a3feff6d239b6003bf3b373607ed39bjw1f003s3wx14j20uo1cj18q005KE1oCgw1f2cj2tkgwgj30i40p07ab7dd4dda4jw1f1zkw14rh8j21640x9jzk

d3aed00fgw1f0l5ik22moj21hc1537h8_meitu_1ea1ee097jw1ezz8ijwomgj20nz0dbn26_meitu_2ea1ee097jw1f003q3yynij20dw0af0te_meitu_3ea1ee097jw1f003q41o95j20dw0af0th_meitu_4hgs12304067_572677039550860_7049311108720684331_o

b2b7d0a20cf431ad1e7ae1494c36acaf2edd9812 69bafc88d43f87943f297343d11b0ef419d53a8c

ea1ee097jw1exvql1ofbpj21hc0pu42v_meitu_4ea1ee097jw1ey53cnn0ctj21hc0npgqd_meitu_5ee2d7f74fb0a362d78136c9cbbe195664f4a20a4462309f7f04b4fde740e0cf3d6cad6d2

1 2

12371045_574301042721793_1505568718671202409_oabf8c109b3de9c823b28a3316a81800a18d8435b9dbe7977gw1eyfi2momzej20ji0u0dkb6e6f73a6gw1exkpoyatf7j20u01j0dpa_meitu_16e6f73a6gw1exnxocaianj20u01hc7ewab2d9213b07eca80eaceb4cd962397dda0448389

ea1ee097jw1exft0v7pwsj20p018g46b_meitu_1 ea1ee097jw1exfwk5ggo3j20p018gqai_meitu_298E0B3C5F520649531AB7E36F8761FE6_800

ea1ee097jw1ex2sxva0jxj21hc0pigr5 ea1ee097jw1ex7p44wvj2j21hc0piq9x

c787768da9773912134d9d01fe198618377ae2ef45799d1001e939012a2c9bad7dec54e737d19692f04a05ce36d3d5395f7c19503c87e950342ab004a4b6edfaaf51f3deea9a696f92eef01f3a297935ac6ac1c8a786c9173b2d4eaacf3d70cf3ac757927bf67c20gw1ewdiesx0cbj20jw0qvtc8_meitu_1005O0XIVgw1evt30rnsqgj30qe09qadn_meitu_1 ea1ee097jw1ewkdbhvj06j21hc0mkdl0_meitu_2

ea1ee097jw1ewyhfwmucoj20go0jn77f_meitu_16e6f73a6gw1ewkd8tsv64j20u01hcguq_meitu_2TB1SrSoJpXXXXaRXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic_meitu_136791cbaaaf064d71b60c07e45aa916e0060Uc4mgw1ev33p38rk6j30ku0tx79u_meitu_1005FFb0Dgw1ew5kckiiczj30k00zkk5t9dbe7977gw1ew5hh6s0r2j20k00zkwvu 9dbe7977gw1ew5hhm7j86j20k00zkqhy5fd92fdbb6fd5266c30bd8baae18972bd407360a2cc6e7cd7b899e51d46fe48744a7d933c9950d78

ea1ee097jw1ew4d80xqlij21e00rstgs (1)_meitu_1904c9a13632762d024409ae6a6ec08fa503dc689_meitu_36e6f73a6gw1evm2kr2rjrj20p00dwjur_meitu_16e6f73a6gw1evm2kraihtj20p00dwwgb_meitu_31441605691_meitu_16e6f73a6gw1evm2krmeolj20u01hcqbj_meitu_2_meitu_36bb32048jw1evndw28neij20g40smq7u_meitu_121a8a944ebf81a4c48000adad12a6059252da60a005O0XIVgw1ero04a8i4cj30m80oatev_meitu_5005O0XIVgw1euck68pmr2j30jg0mfq8d_meitu_8ae8bc40735fae6cdf1e6950309b30f2443a70fa57f23d849jw1evoegb8y07j20hs0vktow_meitu_123ec410fd9f9d72a2fd49721d22a2834359bbbfe005KE1oCjw1evux2ioyldj30cp0otdha

dbbea4e2jw1evpjcd2qp8j21hc0u0k1wca0524c79f3df8dcf5787afbcb11728b46102859_meitu_2dbbea4e2jw1evmvhzpxbnj20go0awwgl35939744ebf81a4c3b334daed12a6059242da6f04b65a95494eef01f92cae9a4e6fe9925be317de4cb71263b5bb5c9ea7f4bf282d339b6003bf3b30639b635385343fbf2c4d05742b67eca8064388f3a_meitu_2841e2fd162d9f2d36ecad58eafec8a136127cce78333a81001e93901aed87c5f7dec54e734d196e028205ecb0a46f21fe9efaf32f0246b600e33aee7b9c92cf79052982223c5c8a2d1ca7bcb0846d4cc048eea9008c2ec7cdba973744bd5ddbbb411db134954092372e8f2029458d109b2de496dca7ea48f8c5494ee4f96bd622bf5e0fe98257eb1_meitu_4734d3e738bd4b31ca40e00c081d6277f9e2ff83f_meitu_37330e603738da977396e0a50b651f8198718e3ac_meitu_1a75f157b02087bf4bd0dec92f4d3572c10dfcf37b8c264f40ad162d94b0fd96717dfa9ec8b13cd37d4cc02950a7b0208cd28849a64d9f2d3562cc8370aaffee3c9f17518d2333e62a42350868abc9701a18b87d6718def26010828381e30fd58 (1)_副本95f433c5gw1etqpcqpon8j20rs0yqaib_meitu_17ee17aee3d6d55fb48bfffe168224f4a21a4dd772bed918fa0ec08fa4c13157b5cee3d6d57fbdacd_meitu_15001_102309_1_meitu_23108359b033b5bb564889e2f33d3d539b700bc44_meitu_20c8bf6c4b74543a93c14adbb1d178a82b80114c865fcc8fcc3cec3fd7fbffaa0d388d43f85942754ec99a6003af33a871ce32ecdc35c10385143b5ff326e2e01bfda8c085c307b6a4c35fdda

005xZraojw1et7zi52ia5j31kw13y101_meitu_6005xZraojw1et7zhlrkp5j31jk3zdb29_meitu_4005xZraojw1et7zhlrkp5j31jk3zdb29_meitu_5005xZraojw1et7zihgfqyj31kw1prnc9_meitu_31_meitu_180b2d8fcc3cec3fd9f218992d388d43f8694275d

5_meitu_42_meitu_2

64ba6ac2d5628535af9df2b695ef76c6a6ef6316 dac7f12a2834349b147b4e12ccea15ce37d3be16

9dbe7977gw1es06lt8ps2j20m80drwhu 9dbe7977gw1es06ltvg06j21kw0y97et 9dbe7977gw1es06lultbjj21kw2e44hf 9dbe7977gw1es06lvzkmcj21kw2mw4mw 9dbe7977gw1es06lwqelej21kw10qthx 9dbe7977gw1es06m7olqhj21kw2fqnpd1194249b033b5bb5573b7e5733d3d539b400bccfT2y0I7XPXaXXXXXXXX_!!352396391_meitu_6

39b635385343fbf2bfdaa304b37eca8064388f09630fb40f4bfbfbed2eaa22de7df0f736aec31f3b

1_meitu_1 2_meitu_2 3_meitu_3 4_meitu_4 5_meitu_5 61c5220828381f305933fcb3aa014c086f06f0e9_meitu_1 10622287_362115867273646_1426371509_n_meitu_6 eda0d2e9gw1eiutzd45i3j20kn0qhjw2_meitu_12 T2EOqnXLVaXXXXXXXX_!!513974847_meitu_7 T2icWqXGJXXXXXXXXX_!!513974847_meitu_13 tb2kqcaaxxxxxcoxxxxxxxxxxxx_2106576369_meitu_1 TB2OY1IcFXXXXcJXpXXXXXXXXXX_!!67870388T2bhGpXL4XXXXXXXXX_!!513974847 T2if1qXGRXXXXXXXXX_!!513974847 T2VfSnXMlaXXXXXXXX_!!513974847T2Ny1oXFNaXXXXXXXX_!!513974847T2pheoXG0aXXXXXXXX_!!513974847T2qW5oXLtaXXXXXXXX_!!513974847T27WGoXKtaXXXXXXXX_!!513974847T23LaqXFhXXXXXXXXX_!!513974847T2cTCnXK0aXXXXXXXX_!!513974847TB2EL3BeXXXXXb9XXXXXXXXXXXX-1043264785_meitu_1T2OpKqXHxXXXXXXXXX_!!1919397456_meitu_1T2V.GpXJxXXXXXXXXX_!!1919397456_meitu_29db67cbdcc848cab7084bf2898ff1259bc95f5dde71190ef54edbc38cb1b9d16fcfa6066

Advertisements

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s