Thông tin về kiếm Thiên Chiếu
Bài viết Qin'smoon

Thông tin về kiếm Thiên Chiếu

Trans by: Ming Type : ily Zhang Nguồn: webqinsmoon.wordpress.com VUI LÒNG KHÔNG COPY BÀI VIẾT, CHỈ SHARE LINK Thiên Chiếu, một trong các danh kiếm trong bộ phim hoạt hình 3D Tần Thời Minh Nguyệt, là kiếm của Dương Âm Gia Vân Trung Quân Từ Phúc, được Phong Hổ Tử xếp vào vị trí thứ 13 … Tiếp tục đọc

1 số hình ảnh Mặc Mi 3D
Bài viết Qin'smoon

1 số hình ảnh Mặc Mi 3D

Đây là những hình ảnh 3D của thanh Mặc Mi, mình sẽ để liên kết mục lục trong ”Bài viết qin’smoon” cho các bạn dễ tìm lại khi cần. Thông tin về thanh kiếm này chưa có nhiều, các bạn xem lại trong mục thông tin về vũ khí, hoặc tin nhân vật về ”Thiên … Tiếp tục đọc