1 số hình ảnh trong phim

những ảnh khác trong “long đằng vạn lý”mình đã post rồi cũng cập nhật link ở phần album rồi, nên cái này chỉ bổ sung hình nào chưa up thôi nha, khi nào có hình mới sẽ up thêm

f59127087bf40ad164da0abb542c11dfa8ecce93 03e9b745d688d43f343b52aa7e1ed21b0cf43bc7 005ImClmjw1emg7t793emj30nq0dcadb 005ImClmjw1emg8mrj5c3j30nq0dcada 005ImClmjw1emhcdxddi4j30nq0dcmzp 66cf99315c6034a8dc8979d9c81349540823766e 948a29338744ebf8365aa867daf9d72a6159a7ae a604186d55fbb2fb5a379a4a4c4a20a44723dcb1 dac7f12a2834349b3b8badddcaea15ce34d3bec0005ImClmjw1emf3rnuqenj30nq0dc773

0c34918f8c5494ee107db4412ef5e0fe98257e72 0ff51f292df5e0fec051a5595f6034a85fdf7203 1f14bc25bc315c606b9748b78eb1cb1348547756 2bc00d34349b033b4cf3d18216ce36d3d439bd5d 2ee396de9c82d15823b1ffe9830a19d8bd3e42a6 2eea9fa1cd11728bc9d2ab7acbfcc3cec1fd2cd1 2eea9fa1cd11728bd7d9a97acbfcc3cec1fd2cd8 2ef956f082025aaf1c8f5993f8edab64024f1a17 03e9b745d688d43f122cb0aa7e1ed21b0cf43bcf 03e9b745d688d43f166ebcaa7e1ed21b0cf43b89 4b65a95494eef01f65993d9de3fe9925be317dc7 4fbbdd198618367a160551852d738bd4b11ce5c1 5c2659d98d1001e905853857bb0e7bec55e79713 5e61a2d6277f9e2f58fcba501c30e924ba99f38c 6ec9b2dda144ad34e0593cdfd3a20cf433ad85eb 7d61831ea8d3fd1f34ea8f62334e251f97ca5ff5 7dcceafc1e178a8275cf5af8f503738dab77e8e6 7de87fafa40f4bfb4022ba0c004f78f0f53618e6 7fe03cd8bc3eb1355e4a99e3a51ea8d3ff1f44c7 08e9b48fa0ec08fa2d5da8ff5aee3d6d54fbda70 08e9b48fa0ec08faa35f3eff5aee3d6d54fbda72 8de429f3d7ca7bcb0604e277bd096b63f724a851 09e9568da97739127dc6a439fb198618347ae2f5 9d3ad203918fa0ec7f79c355259759ee3c6ddb13 18fbb5ef76c6a7ef8010857efefaaf51f2de669a 32fb578b4710b912434cd4a6c0fdfc03904522c7 46d2be504fc2d562cd05fdb5e41190ef77c66c47 46eb6f90f603738d624b2c7ab01bb051f919ec54 46f8edfcc3cec3fd6ab79d2dd588d43f859427c3 48af66a98226cffcd5f085eaba014a90f403eaff 49ea1ff33a87e95015f4de3413385343f9f2b4f5 50bbd6deb48f8c54ccb9e57739292df5e1fe7f6e 54f2b22bd40735fa421363e19d510fb30d2408f5 61c5220828381f3088762bf1aa014c086f06f062 67c8570e0cf3d7ca7e3a1c2ef11fbe096963a980 68c1f10735fae6cdd6918e390cb30f2443a70faf 68c1f10735fae6cdde5d86390cb30f2440a70fe3 72fa24e93901213f867b628457e736d12e2e950c 73beb1eef01f3a297201f1969a25bc315e607c83 75f9462762d0f703e9b82f840bfa513d2797c54f 80d44209c93d70cfb80f8955fbdcd100b8a12bdf 89e36e36acaf2edd9ebe68b18e1001e938019301 91ec38950a7b02089f9612b961d9f2d3562cc872 255e6fed2e738bd4eeaa0969a28b87d6257ff9ce 586cec177f3e6709b74b69a738c79f3df9dc550d 871ad236afc37931c905a371e8c4b74542a91167 8333a81001e939011fe0a06678ec54e734d196f6 14123f4c510fd9f9c2997331262dd42a2a34a4c2 50295c310a55b31956cfaf2d40a98226cefc179a 53450bdda3cc7cd9ce5111813a01213fb90e9150 360030ce36d3d539a9c22f9b3987e950372ab0d1 340553094b36acaf178fb4a47fd98d1000e99c61 a8c634dfa9ec8a1393c876b8f403918fa2ecc087 a38a11a85edf8db1abc7513c0a23dd54544e74e3 a38a11a85edf8db1f4f273b70b23dd54544e746b a66897b7d0a20cf401ddd08775094b36adaf9907 aa1197fb43166d224eb831cc452309f79252d281 ab0d13d12f2eb938d0935daad6628535e7dd6fd2 ad8cf5160924ab18b131476f36fae6cd7a890ba9 b0a005a4462309f71606084a710e0cf3d6cad66c b3e24b061d950a7be1d0639c09d162d9f0d3c9e8 b6be2c23dd54564ef937c361b0de9c82d0584f06 b8fa9c12c8fcc3ce4a90e76b9145d688d53f2004 b028f0628535e5ddabae868775c6a7efcc1b62d6 b5070b738bd4b31c5f70b5e384d6277f9f2ff801 ca10c3cd7b899e51a5401a4c41a7d933ca950d82 cac0e35c10385343dd36a4799013b07ec88088d3 d0c49c389b504fc29a26955de6dde71191ef6d53 dac7f12a2834349ba3a6d5ddcaea15ce37d3be35 e5a6740fd9f9d72a7ac02a45d72a2834359bbb28 e43f886eddc451da226436b3b5fd5266d21632c6 ea2413d3d539b6001f3e2aefea50352ac45cb7e4 f0ce67a7d933c895e4cd2223d21373f083020025 f0ce67a7d933c8956519bd23d21373f083020069 f5acd71fbe096b63fb4678080f338744eaf8ac71 f11e3ed5ad6eddc4cbb996a33adbb6fd53663372 f61db5529822720e0f4cc1a278cb0a46f01fabd6 f61db5529822720e08cfc2a278cb0a46f31fab4b f0592a2442a7d933f80b422bae4bd11372f00135 f0592a2442a7d933625ac82bae4bd11371f001e6 f0592a2442a7d9336025ca2bae4bd11371f001c7 fcd17eb5c9ea15ce2f57cc51b5003af33b87b213

2ad393003af33a874843a36fc55c10385243b580 9d3ad203918fa0ec7bffc778259759ee3c6ddbf2 16ba102ac65c1038f6466db7b1119313b17e89f2 50bbd6deb48f8c544c11655a39292df5e2fe7ff4 92c86a4a20a44623890f05179b22720e0ef3d7ed 548e264f78f0f7369330ec740955b319e9c413e7 948a29338744ebf88ab3c44adaf9d72a6259a7f4 f710743d269759eefae21210b0fb43166f22dfa2

3696b5ebdc8d3cf47b5c299374c1371936f350989e753b035f9fb47a58277463220e680aba2344a6d5dc2c2d22e3759e9196d1dcb896076363bff2d543e370b5

dccac0a4b471a618a49c8d08402d685097290dfc32bd0f6e4f1707a34bf7848d

16e6c439601bd5cb05ecee273f62155b6e6f73a6gw1ejda33dzn9j20m8112wqq02bbad84ee717aed255cced0f8d5640c25ff13f495f53fa85457ed2426755600

c4b279f5d69a06b5e9e081da954b661fcc84c1a219fa2387643ecae3d1c2c7bd

2c6e26d3d539b600639d8d97ea50352ac75cb7db 3ea838381f30e9244c9975114f086e061d95f776 6e8c01dfa9ec8a136038bec0f403918fa0ecc014 57a60d950a7b0208805ed6c161d9f2d3562cc898 65c024a85edf8db1bc9f95440a23dd54574e74f9 65c024a85edf8db1bc1995440a23dd54564e747f 677f9db1cb13495499881844554e9258d0094a98 7330e603738da977d90c6f0bb351f8198618e314 94944982b2b7d0a2d5fd7c1dc9ef76094a369a9e aab3a07eca8065384dc84d3394dda144ad348214. bc95f5dde71190ef156d7bffcd1b9d16fcfa6098 be76377f9e2f070820f0da20ea24b899a801f2bd c17cc100baa1cd11b106f000ba12c8fcc2ce2dfa fa6ed3fdfc0392451de6632f8494a4c27c1e25db

Advertisements

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s